Jak naladit pozemní digitální programy

Velké (hlavní) vysílače šíří pouze signál základních sítí (1 - 3). Ostatní sítě vysílají z jiných míst, a mají horší pokrytí. Na jednu anténu lze přijímat úplně všechny programy jen s trochou štěstí. Často je potřeba doinstalovat další antény, filtry, slučovače a pod. U většiny společných antén je navíc potřeba oddělit slabé signály od silnějších a více je zesílit (vyrovnat rozdíly v signálu). Není tedy samozřejmostí, že na stávající anténu naladíte všechny nové programy.

Při vyhledávání nových programů je nejlepší použít ruční ladění, které má zásadní výhodu, eliminuje načtení programů do paměti z nežádoucích vzdálených vysílačů.
Zde je obecný postup (pro ruční ladění): * 

Máte-li v seznamu programů zmatek, je vhodné všechny kanály nejprve smazat (tato volba se často skrývá pod položkou menu "expediční", "výchozí" nebo "tovární" nastavení). Další možností je spustit AUTOMATICKÉ vyhledávání s odpojenou anténou.

*) platí pro většinu přijímačů; některé ale mají nepřátelský firmware, který znemožňuje rychlé a stabilní nastavení: