V rozvodu je možno přijímat programy pozemní televize (i digitální), rozhlas FM, a satelitní programy z jedné družice(např.Astra)

satelitní přijímač je možné připojit k libovolné účastnické zásuvce, ale nelze používat současně více než jeden přijímač; televizní a rozhlasové přijímače je možné připojit ke všem zásuvkám.

Čárkovaně je zakreslena cesta, kterou se může výstupní signál ze satelitního přijímače zavést do rozvodu, aby bylo možné satelitní program sledovat i na ostatních televizorech; sledovat bude možno vždy pouze jediný program, ten který je na satelitním přijímači zvolen.
V rozvodu je možno přijímat programy pozemní televize (i digitální), rozhlas FM, a satelitní programy z jedné družice (např.Astra), a je možné připojit dva nezávisle fungující satelitní přijímače

Televizní a rozhlasové přijímače je možné připojit ke všem zásuvkám.


na anténu je možno přijímat programy pozemní televize (i digitální), rozhlas FM, a satelitní programy z jedné družice

satelitní přijímače je možno připojit ke všem zásuvkám

podrobnější schémaPříklad společné satelitní, televizní a rozhlasové antény pro 8 účastníků
(rozvod satelitního mezifrekvenčního signálu)
Konstrukční zásady
 1. rozvod musí být paprskového typu
   
 2. použijí se koncové zásuvky se třemi konektory: SAT-TV-R
   
 3. každý účastník má svůj satelitní přijímač
   
 4. signál se rozbočuje pomocí multipřepínačů
   
 5. musí se použít speciální satelitní konvertor se čtyřmi výstupy:
 pásmo  polarizace
1 nižší vertikální
2 nižší horizontální 
3 vyšší vertikální
4 vyšší  horizontální 

na začátek stránky