Přehled starších typů účastnických zásuvek

  použitelnost
pro digitální
televizi
v pásmu UHF
impe-
danční
přizpů-
sobení
vzáje-
mné
oddě-
lení
účast-
níků
odol-
nost proti rušení z okolí
 
  první zásuvky, určené pro černobílou televizi, používaly se cca do r.1970, v dnešní době jsou svými parametry zcela nevyhovující, a nefungovaly dobře ani pro černobílou televizi - byl problém s impedančním přizpůsobením

omezeně zásuvky z let cca 1970-75, mají zastaralé velké konektory, které již nelze sehnat, konektory bývají špatně připájené a vypadávají (zásuvky trpí na špatné kontakty), zásuvky jsou v současné době už nevyhovující, výjimkou mohou být pouze velmi malé rozvody (max.4 průběžné zásuvky v sérii)

  zásuvky z let 197x-198x, vnitřky jsou plastové, léty zkřehlé a rozpadají se, kovové konektory bývají špatně připájené - vypadávají, v rozvodech bývají použity špatné koaxiální kabely (staré zelené, vyrobené z chemicky nestabilních plastů, zrychleně zestárlé, které způsobují neúnosný útlum signálu)
 


PZX 11
PZX 01
zásuvky z let 198x-199x, měly vysokou poruchovost, často jsou od výroby zkratované nebo chybně instalované, v rozvodech bývají použity špatné koaxiální kabely (staré zelené, vyrobené z chemicky nestabilních plastů, zrychleně zestárlé, které mají způsobují útlum signálu)
EU3614
EU7614
FD14S
UZP14
..
..
novější typy zásuvek -"EURO"-, které se v ČR začaly používat od r.1990, jsou kvalitnější, ale nahradit jimi staré zásuvky bývá obtížné, staré zásuvky jsou rozměrově jiné, a mají jinde přípojky na kabely - kabely mají krátké konce, instalační krabice ve zdi nemusí být dost hluboké