DIGITÁLNÍ TELEVIZE (DVB-T/T2) ... Digital Video Broadcasting - Terrestrial

Jak nastavit settopbox nebo televizor, jak naladit nové programy
Buďte připraveni na ukončení vysílání v normě DVB-T
Aktuální seznam sítí a programů
Nestabilní příjem, slabý signál, rušení
Rušení od mobilního internetu
Dálkový příjem
Anténní zesilovače
Aktivní pokojové antény
Praha a okolí

vysílání a příjem digitálního multiplexu

  • na straně vysílače se programy slučují do digitálních multiplexů
  • jeden multiplex může obsahovat více programů, rozhlasové stanice, a další signály
  • celý multiplex se vysílá na jediném kanálu, který v analogové formě sloužil pro přenos jediného programu
  • "settopbox" vybírá z multiplexu žádaný program
  • znovu aktuální: ke staršímu televizoru budete potřebovat settopbox DVB-T2

Antény pro příjem DVB-T/T2

Antény
  • není rozdíl mezi anténou "HD" "DVB-T" a "DVB-T2" (nenechte se zmást obchodníky)
  • lze používat i pokojové antény, ale v poslední době mají problémy s rušením od LTE internetu
  • jediná anténa většinou nedokáže zachytit úplně všechny programy protože programy vysílají z různých míst
  • většina společných antén přijímá jen vybrané programy (frekvence pro které je upravena)
  • znovu aktuální: společné antény potřebují upravit pro příjem DVB-T2


Přehled sítí DVB-T

Hlavní vysílače v ČR
Kompletní přehled pro Prahu a celou ČR
 

Rušení digitálního signálu ... nespolehlivý příjem

K rušení je náchylný slabý signál, nebo signál, který je tvořen součtem odrazů v místě s nepříznivými příjmovými podmínkami. Rušení se projevuje jako zamrzání obrazu, kostičkování, výpadky zvuku. Je těžké rozlišit, zda se jedná o příliš slabý, nebo rušením znehodnocený signál, nebo jde o poruchu přijímače, vše se projevuje stejně. Slabý signál je nejčastěji rušen jiskřícími elektrickými spotřebiči, sekačkami na trávu, motorovými vozidly, ale i např. samotnými televizory pokud je pokojová anténa umístěna příliš blízko. Odražený signál bývá rušen pohybujícími se předměty  jako např. letadly, větrem rozkymácenými korunami stromů, pohybujícími se osobami v místnosti při příjmu na pokojovou anténu. Vliv mohou mít také špatné kontakty v konektorech, účastnických šňůrách, a anténních svodech. Podobné efekty mohou vznikat také nevhodným použitím anténních zesilovačů a aktivních pokojových antén i když signál ve skutečnosti rušen není (viz dále).
 

Rušení od mobilního Turbointernetu (internetu LTE, internetu 4G)

V r.2012 byla část z pásma pro vysílání digitální televize vyčleněna a převedena vysílací službě mobilní internet LTE. I když z pohledu nového rozdělení pásem internet LTE přímo rušit nemůže, má závažný vliv na příjmové podmínky digitální televize v okolí vysílačů LTE. Dojde-li po spuštění nového vysílače v jeho okolí k výpadku příjmu digitální televize, příslušný mobilní operátor je povinen na své náklady zjednat nápravu - omezit vysílací výkon nebo upravit stěžovatelům antény (i společné). Stížnosti se mají poslat Českému telekomunikačnímu úřadu do 60 dnů od zjištění rušení. Pravidla pro posuzování stížnosti byla zveřejněna současně s přidělením licencí k vysílání v pásmu LTE. Celá problematika je podrobněji popsána na stránce www.prijemdigitalnitelevize.cz/ruseni.lte.htm. Z technického pohledu patří rušení od internetu LTE převážně do kategorie nevhodně použitých anténních zesilovačů (antény bez zesilovačů budou rušením od internetu LTE zasaženy minimálně).
 
Příklad 1:
uvnitř bytu se přijímá signál na pokojovou anténu, pokojová anténa je "aktivní" t.j. má vestavěný zesilovač (cca 30dB). Směr k vysílači je zastíněn několika zdmi a okolními panelovými domy, naopak je přímá viditelnost na vysílací antény mobilního operátora naproti na střeše. Od určité doby přestal digitální příjem  fungovat. Příčina: zesilovač uvnitř pokojové antény je zahlcen silným signálem od internetu LTE (4G), a tudíž už není schopen zesilovat slabé signály, které byly dříve bez problémů.
 
Příklad č. 2:
společná anténa, která nemá přímou viditelnost na vysílač, je osazena profesionálním výkonovým širokopásmovým zesilovačem určeným pro společné antény, vybaveným pásmovými filtry. Od dubna 2014 se však signál podstatně zhoršil,  je nespolehlivý, obraz často  "kostičkuje". Příčina: zesilovač neobsahuje filtr, který by potlačoval pásmo LTE, signál LTE je silnější než přijímané signály DVB-T, zahlcuje zesilovač, což se projevuje výrazným zhoršením kvality nejprve u slabších televizních signálů.
 

Dálkový příjem

S rostoucí vzdáleností od vysílače se musí používat výkonnější antény. Pokud je digitální signál na hranici použitelnosti, může se výrazně projevit i malé zlepšení ve výkonu antény. Místní příjmové podmínky závisí na profilu terénu směrem k vysílači. Na vyvýšených místech lze signál přijímat i ve vzdálenostech větších než 100km od vysílače.
 

Aktivní pokojové antény

Častou příčinou špatného příjmu bývá nevhodně použitá aktivní anténa (aktivní = se zesilovačem). Setkal jsem se s tím, že aktivní anténa neměla připojen napájecí adaptér, ani nebylo zapnuté napájení (5V) přímo z digitálního přijímače, takže anténa nefungovala (napájení aktivní antény je podmínkou správné funkce).
Aktivní anténa není určena pro místa se silným signálem ať už z jakéhokoliv zdroje - může docházet k zahlcení zesilovače. Není pravdou, že čím větší zesílení (např. 35dB) výrobce uvádí, tím je anténa lepší. Je to přesně naopak, zesilovač s vysokým zesílením se velmi snadno zahltí rušivými signály, např. od ovladačky garážových vrat, od bezdrátové myši k PC,  od internetu 4G, od občanských radiostanic, dětských chůviček, bezdrátových sluchátek a pod.
 

Anténní předzesilovače

Digitální přijímače většinou mívají maximální technicky možnou citlivost, takže anténní předzesilovače nepotřebují. Anténní zesilovače se použijí pokud je potřeba kompenzovat útlum televizních zásuvek, kabelů a rozbočovačů - volí se zesilovač s co možná nejnižším zesílením. Pokud se zesilovač musí použít pro zesílení slabého signálu z antény, měl by být připojen co nejblíže antény, anténa by měla být kvalitní směrová, a před zesilovač by měl být předřazen filtr na nežádoucí signály. V prodeji jsou levné antény typu "síto" s vestavěným zesilovačem, o zisku 25-30dB. Upozorňuji že tyto antény mají pro digitální příjem jen velmi omezené použití.
 

Specifika v hl.m. Praze a v okolí

vysílač Praha-město a Praha-Cukrák vysílají síť 1, 2 a 3 na stejných kmitočtech. Aby se vysílače navzájem nerušily, vysílač Praha město má odlišně polarizoivané antény (svisle), to znamená že i přijímací antény musí být natočeny do svislé roviny, zatímco na vysílač Praha-Cukrák se antény instalují běžným způsobem, t.j. mají být polarizovány vodorovně. Nesprávně polarizovaná anténa může způsobit nekvalitní příjem, kostičkování obrazu, výpadky zvuku. Regionální sítě jsou zvláštní kapitolou, vysílají z jiných míst než sítě 1, 2 a 3, a anténa směrovaná na hlavní vysílač je nemusí vůbec zachytit. U individuálních antén většinou nebývá s příjmem problém, u společných je tomu naopak, pro bezproblémový příjem je potřeba provést speciální úpravu.